Výhody členstva v Slovenskej Hepatologickej Spoločnosti

Člen Slovenskej Hepatologickej Spoločnosti bude dostávať informácie, ktoré sú určené len registrovaným členom SHS.
Odborné fórum slúži na výmenu odborných informácií medzi členmi SHS.

  • Aktuálne informácie – Trendy v hepatológii
  • Odborné fórum
  • Oznamy
  • Zoznam členov a kontakty na členov
  • Klinické štúdie prebiehajúce v SR
  • Zoznam kooperujúcich pracovísk v zahraničí

Online prihláška