Výbor Slovenskej hepatologickej spoločnosti 2015 – 2018

MUDr. Ľubomír Skladaný, PhD. (Banská Bystrica) – prezident

 • Prof. MUDr. Jozef Glasa, CSc., PhD. (Bratislava)
  vedecký sekretár
 • MUDr. Marian Oltman, PhD. (Bratislava)
  1. viceprezident
 • MUDr. Silvia Dražilová, PhD. (Poprad)
  2. viceprezident

Členovia výboru

 • MUDr. Svetlana Adamcová-Selčanová   (Banská Bystrica)
 • Doc. MUDr. Mária Belovičová, PhD. (Bardejovské Kúpele)
 • MUDr. Silvia Dražilová, PhD. (Poprad)
 • Prof.MUDr. Štefan Hrušovský, CSc., DrSVS. (Bratislava)
  hlavný odborník MZ SR pre odbor hepatológia
 • Doc. MUDr. Peter Jarčuška, PhD. (Košice)
 • Doc. MUDr. Pavol Kristián, PhD. (Košice)
 • Prof. MUDr. Vierka Kupčová, CSc. (Bratislava)
 • Prof. MUDr. Ivan Schréter, CSc. (Košice)
 • Doc. MUDr. Mária Szántová, PhD. (Bratislava)
 • Doc. MUDr. Martin Zima, PhD. (Nové Zámky)

Dozorná rada

 • MUDr. Jozef Baláž (Banská Bystrica)
 • MUDr. Božena Nováková, PhD. (Košice)
 • MUDr. Martin Janičko, PhD. (Košice)

Zvolený dňa 20. januára 2015.