8. Sympózium o portálnej hypertenzii

17. – 18. júna 2016, Starý zámok, Banská Štiavnica

Vážené kolegyne, Vážení kolegovia,

srdečne Vás pozývame na 8. Sympózium o portálnej hypertenzii s hlavnou témou Pečeň a obličky, ktoré sa uskutoční  17. a 18. júna 2016 v Banskej Štiavnici. Všetky dostupné informácie o podujatí budú zverejnené na stránke www.hepatology.sk, ako aj tu na www.stiavnickesympozium.sk

Ďakujeme a tešíme sa opäť na stretnutie,

                                                                                                                                                                      Organizačný výbor
Podujatie sa organizuje pod záštitou:
SLOVENSKEJ HEPATOLOGICKEJ SPOLOČNOSTI
MUDr. Ľubomír Skladaný, PhD.
prezident
 a
      
SLOVENSKEJ NEFROLOGICKEJ SPOLOČNOSTI
prof. MUDr. Viera Spustová, DrSc.
president

Ďalšie informácie su dostupné na webstránke www.stiavnickesympozium.sk

Dear Colleagues, 1280px-Flag_of_the_United_Kingdom.svg

We are pleased to invite you to The 8th Symposium on Portal Hypertension, the main topic of which will be The liver and kidneys, to be held on June 17th and 18th 2016 in Banská Štiavnica. All information about this event will be given on: www.hepatology.sk and www.stiavnickesympozium.sk 

We look forward to seeing you again!

                                                                                                                                                                      Organisational board
Event organised under the auspices of the:
SLOVAK SOCIETY OF HEPATLOGY
MUDr. Ľubomír Skladaný, PhD.
president
 a
      
SLOVAK SOCIETY OF NEPHROLOGY
prof. MUDr. Viera Spustová, DrSc.
president

Information is available on the website: www.stiavnickesympozium.sk