Centrá na liečbu vírusových hepatitíd

 Hepatologické pracoviská

 1. Hepatologická ambulancia, 1. interná klinika SZU a Univerzitnej nemocnice, Bratislava – Kramáre,
 2. Hepatologická ambulancia, 3. interná klinika Lekárskej fakulty UK a Univerzitnej nemocnice, Bratislava – Kramáre,
 3. Hepatologická ambulancia, 5. interná klinika Lekárskej fakulty UK a Univerzitnej nemocnice, Bratislava – Ružinov,
 4. Gastroenterologicko – hepatologické centrum THALION, Bratislava,
 5. I. Detská klinika, Detská fakultná nemocnica s poliklinikou, Bratislava (iba pre deti od veku 3 rokov),
 6. Hepatologická ambulancia, Interné oddelenie Fakultnej nemocnice, Trenčín,
 7. Gastroenterologická ambulancia, Detská klinika Univerzitnej nemocnice Martin (iba pre deti od veku 3 rokov),
 8. Hepatologická ambulancia, Fakultná nemocnica, Nitra
 9. Hepatologická ambulancia, Klinika vnútorného lekárstva II Fakultnej nemocnice s poliklinikou, Nové Zámky,
 10. Hepatologická ambulancia, Interná klinika Fakultnej nemocnice F.D. Roosevelta, Banská Bystrica,
 11. Gastroenterologická ambulancia, Detská fakultná nemocnica F.D.Roosevelta, Banská Bystrica (iba pre deti od veku 3 rokov),
 12. Hepatologická ambulancia, Interné oddelenie Nemocnica Poprad a.s., Poprad,
 13. Hepatologická ambulancia, 1. interná klinika UNLP a Lekárskej fakulty UPJŠ, Košice

 Infektologické pracoviská

 1. Klinika infektológie a geografickej medicíny Lekárskej fakulty UK a Univerzitnej nemocnice, Bratislava,
 2. Infekčná klinika Fakultnej nemocnice, Nitra,
 3. Klinika infektológie a cestovnej medicíny Univerzitnej nemocnice, Martin,
 4. Infekčné oddelenie Fakultnej nemocnice s poliklinikou F.D. Roosevelta, Banská Bystrica,
 5. Infekčné oddelenie Všeobecnej nemocnice s poliklinikou n.o., Lučenec,
 6. Klinika infektológie a cestovnej medicíny Univerzitnej nemocnice L. Pasteura, Košice,
 7. Detské infekčné oddelenie Detskej fakultnej nemocnice, Košice,
 8. Oddelenie infektológie Fakultnej nemocnice s poliklinikou J.A. Reimana, Prešov,