O spoločnosti

Vážené kolegyne, kolegovia, vážení priaznivci hepatológie, vitajte na stránke Slovenskej hepatologickej spoločnosti (SHS), ktorá je organizačnou zložkou (členskou vedecko – odbornou spoločnosťou) Slovenskej lekárskej spoločnosti (SLS).

Slovenská hepatologická spoločnosť už od roku 1968 združuje lekárov, klinických a laboratórnych vedeckých pracovníkov a ďalších záujemcov o hepatológiu, jej odborný a vedecký rozvoj, ale najmä o jej konkrétne praktické uplatnenie v zdravotníctve Slovenskej republiky. Ide nám predovšetkým o zabezpečenie modernej, kvalitnej a dostupnej liečebno-preventívnej starostlivosti pre pacientov s chorobami pečene i pre všetkých obyvateľov Slovenskej republiky.

Veríme, že na stránke SHS nájdete hodnotné, aktuálne a užitočné informácie – radené do jednotlivých tematických rubrík – podstránok, ako aj potrebné kontakty na funkcionárov výboru SHS i na jednotlivé špecializované hepatologické pracoviská v Slovenskej republike.

Vítame na stránke našich pacientov aj širokú verejnosť. Pre Vás pripravujeme zvláštnu podstránku “Pacienti a verejnosť” s praktickými informáciami o chorobách pečene, užitočnými linkami a odkazmi.