Linky

Česká gastroenterologická společnost České lékařské společnosti J.E.Purkyně je odbornou spoločnosťou. Je to dobrovolné, nezávislé združenie fyzických osôb – lekárov a ďalších pracovníkov v oblasti gastroenterológie, prípadne osôb právnických.

Európska asociácia pre štúdium pečene (European Association for the Study of the Liver) združuje európskych hepatológov – klinikov i vedecko-výskumných pracovníkov. Členstvo je individuálne.