Hepatologické ambulancie v SR

 1. Hepatologická ambulancia, 1. interná klinika SZU a Univerzitnej nemocnice, Bratislava – Kramáre
 2. Hepatologická ambulancia, 3. interná klinika Lekárskej fakulty UK a Univerzitnej nemocnice, Bratislava – Kramáre
 3. Hepatologická ambulancia, 5. interná klinika Lekárskej fakulty UK a Univerzitnej nemocnice, Bratislava – Ružinov
 4. Gastroenterologicko-hepatologické centrum THALION, Bratislava
 5. I. Detská klinika, Detská fakultná nemocnica s poliklinikou, Bratislava (iba pre deti od veku 3 rokov)
 6. Hepatologická ambulancia, Interné oddelenie Fakultnej nemocnice, Trenčín
 7. Gastroenterologická ambulancia, Detská klinika Univerzitnej nemocnice Martin (iba pre deti od veku 3 rokov)
 8. Hepatologická ambulancia, Fakultná nemocnica, Nitra
 9. Hepatologická ambulancia, Klinika vnútorného lekárstva II Fakultnej nemocnice s poliklinikou, Nové Zámky
 10. Hepatologická ambulancia, Interná klinika Fakultnej nemocnice F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
 11. Gastroenterologická ambulancia, Detská fakultná nemocnica F. D. Roosevelta, Banská Bystrica (iba pre deti od veku 3 rokov)
 12. Hepatologická ambulancia, Interné oddelenie Nemocnica Poprad a. s., Poprad
 13. Hepatologická ambulancia, 1. interná klinika UNLP a Lekárskej fakulty UPJŠ, Košice